GỬI YÊU CẦU NEWDAYS ỨNG TIỀN MUA HỘ HÀNG:

Địa chỉ người mua, nơi nhận hàng:   
Tên/ Công ty: (*)   
Tỉnh,TP: (*)   
Quận huyện: (*)   
Địa chỉ: (*)   
Điện thoại: (*)   
   
Thông tin sản phẩm cần mua:
Loại hàng: (*)   
Đường link Website:(*)   
Mô tả hàng hóa:    
Số kiện:    
Trọng lượng:    
Đơn giá mỗi sp: (*)   
Số lượng sản phẩm: (*)   
Tổng tiền chi hộ:       
    Xem phí vận chuyển
Thu phí dịch vụ: (*)   
Banking: (*)   
Dịch vụ vận chuyển: (*)   
Hình thức vận chuyển: (*)   
Hẹn ngày giờ lấy hàng:    : :
Yêu cầu Newdays phát hành hóa đơn GTGT?
Khách hàng cam kết hàng gửi là hợp pháp. Không phải là hàng cấm, hàng nguy hiểm. Xem điều kiện và điều khoản.
(*) Sau 9h30 AM. Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ phát Hỏa tốc trong ngày đến các khu vực >100km xin vui lòng liên hệ: 024 38 35 37 39.
(*) Newdays sẽ đến nhận đơn hàng trong vòng 45 phút đối với dịch vụ Hỏa tốc. Các dịch vụ khác sẽ được nhận trước 11h30 AM và trước 18h PM tùy vào thời điểm khách hàng tạo đơn hàng.
Vui lòng nhấn một lần!