Quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng.

Điều 1:  Quy định chung.

1.1  Khái niệm.

 • Newdays: Là Công ty cổ phần liên kết thương mại Quốc tế Newdays.
 • Khách hàng: Là các cá nhân/ tổ chức sử dụng dịch vụ của Newdays.
 • Lô hàng: Dùng để chỉ cả tài liệu chứng từ và hàng hóa.

1.2 Chấp nhận của khách hàng về các điều khoản và điều kiện của Newdays.

Khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi hiển nhiên chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ra trong phiếu gửi hàng hoặc các mục được nêu trong điều khoản và điều kiện cam kết gửi hàng này và/hoặc hợp đồng vận chuyển và/hoặc hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác nhân danh chính người gửi và/hoặc bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng hoặc đối với việc thực hiện các dịch vụ khác, cho dù người gửi có ký hoặc không ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không. Các điều khoản và điều kiện cũng được áp dụng cho bao gồm bất kỳ các bên mà chúng tôi sử dụng hay thuê thầu phụ cũng như các nhân viên, giám đốc hay đại lý của chúng tôi để thực hiện việc nhận hàng, vận chuyển hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác của người gửi. Khi người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hay bằng văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị như thế.

Điều 2:  Lô hàng không được chấp nhận

     NEWDAYS từ chối nhận các chủng loại hàng hoá được phân loại là chất độc hại, hàng nguy hiểm, bị cấm hoặc hạn chế bởi qui định của IATA ( Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế , ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế) , bất kỳ bộ phận chính phủ áp dụng, tổ chức liên quan khác. Phân loại như sau:

 • Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, kích thích thần kinh. Trang thiết bị quân sự, vũ khí, súng đạn...
 • Các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, tài liệu nhằm tuyên truyền phá hoại trật tự xã hội, chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Các loại vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
 • Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của nhà nước về hàng cấm gửi, cấm vận chuyển, cấm xuất khẩu. Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các loại khác.
 • Các loại vật phẩm, hàng hóa mà nước nhận cấm nhập. Các chủng loại vật phẩm, hàng hóa có giá trị như tiền, vàng, bạc, đá quý…. tuân theo những quy định về an ninh. 

Điều 3: Thanh tra :

NEWDAYS có quyền kiểm tra bất kỳ hay tất cả các lô hàng mà khách hàng gửi. Nếu từ việc kiểm tra phát hiện có sự mâu thuẫn về trọng lượng, đóng kiện, nội dung hàng gửi, số lượng, miêu tả hạng mục hàng hóa gửi, tiền mặt hoặc trang sức vàng bạc hay bất kỳ hạng mục nào không thích hợp để vận chuyển theo danh mục dịch vụ qui định của hãng vận chuyển thì hạng mục hàng đó bị Newdays từ chối vận chuyển. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người gửi hàng:·        

 • Người gửi hoặc đại diện của mình có trách nhiệm khai báo đúng ,đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin liên quan đến việc gửi hàng
 • Cung cấp mọi chứng từ hợp pháp khi gửi tài liệu, hàng hóa.
 • Đóng gói đảm bảo an toàn cho vật phẩm hàng hóa.
 • Thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển, các phí liên quan đến hàng gửinhư : phí lưu trữ, nhiệm vụ, các khoản thuế còn nợ cho các dịch vụ được cung cấp bởi NEWDAYS. Phải bồi hoàn cho các phát sinh của NEWDAYS với người gửi hoặc người nhận hoặc thay mặt cho bên thứ ba và tất cả các đơn xin bồi hoàn, bồi thường thiệt hại, tiền phạt và chi phí phát sinh.
 • Người gửi đồng ý cho tất cả các định tuyến và chuyển hướng , bao gồm cả việc lô hàng có thể được tiến hành thông qua trung gian nơi dừng.
 • Trong trường hợp trọng lượng của lô hàng sau khi chuyển giao về hãng chuyển phát nhanh có sự chênh lệch so với trọng lượng ban đầu bởi yêu cầu đóng gói, tiêu chuẩn số đo…NEWDAYS sẽ lấy cơ sở để tính phí cước vận chuyển tương xứng với trọng lượng thực tế của hãng chuyển phát nhanh thông báo.
 • Tất cả các khoản thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng và các khoản phí khác áp dụng cho lô hàng gửi ở nước nhận hàng đương nhiên sẽ do người nhận thanh toán cho chúng tôi khi giao hàng, và nếu người nhận từ chối thanh toán thì người gửi đồng ý thanh toán toàn bộ các khoản đó trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chúng tôi thông báo người nhận không thanh toán. 

Điều 5: Thời gian giới hạn cho khiếu nại và quy trình giải quyết khiếu nại :

5.1 Thời gian giới hạn cho khiếu nại:

5.1.1. Mọi khiếu nại phải được gửi bằng văn bản cho NEWDAYS. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:

a) 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;

b) 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

5.1.2. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:

a) Không quá 02 tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính trong nước;

b) Không quá 03 tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế.

5.1.3. Trong thời hạn quy định tại khoản 5.1.2 Điều này, bên nhận khiếu nại phải giải quyết khiếu nại và thông báo cho bên khiếu nại biết; trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản 5.1.2 Điều này mà bên khiếu nại không nhận được thông báo trả lời hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của bên nhận khiếu nại thì có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp.

5.1.4. Trường hợp việc khiếu nại không được thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 5.1.1 Điều này thì việc yêu cầu giải quyết tranh chấp không có giá trị.

 

5.2 Quy trình giải quyết khiếu nại:

Điều 6: Cách tinh hàng hóa cồng kềnh, quá khổ:
Hàng hóa cồng kềnh chuyển bằng đường hàng không, được quy đổi theo quy định như sau :

 • a) Đối với những kiện hàng cồng kềnh gửi Quốc tế tính theo thể tích như sau:
 • (Chiều dài (cm) × Chiều rộng (cm) × Chiểu cao (cm)÷ 5000 = kg
 • b) Đối với những kiện hàng cồng kềnh gửi hàng không Trong nước tính theo thể tích như sau:
 • (Chiều dài (cm) × Chiều rộng (cm) × Chiểu cao (cm) ÷ 6000 = kg
 • c) Đối với những kiện hàng cồng kềnh gửi đường bộ Trong nước tính theo thể tích như sau:
 • (Chiều dài (m) × Chiều rộng (m) × Chiểu cao (m) × 300 = kg

Nếu giá trị trọng lượng thể tích lớn hơn trọng lượng cân nặng hoặc ngược lại thì áp dụng tính theo giá trị nào lớn hơn.

Điều 7: Xử lí bưu gửi trong trường hợp không phát được:

 • Nếu không có yêu cầu đặc biệt, bưu gửi được phát tại địa chỉ người nhận. tối đa 02 lần. Nếu không có người kí nhận, lô hàng có thể bị tính phí lưu kho và phí quay hoàn về
 • Đối với địa chỉ là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể chỉ thực hiện phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ, người được ủy quyền hoặc theo đề nghị của tổ chức cơ quan đó.
 • Đối với bưu gửi trong nước, nếu không có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi, bưu gửi sẽ được lưu lại bưu cục phát và được chuyển thành bưu gửi vô thừa nhận nếu quá thời hạn lưu giữ là 07 (bảy) ngày làm việc.
 • Đối với bưu gửi đi quốc tế thực hiện theo quy định riêng của các hãng vận chuyển từng nước và của liên minh bưu chính thế giới.

Điều 8: Bồi thường thiệt hại.

8.1 NEWDAYS bồi thường 100% giá trị hàng hóa nếu thiệt hại trong các trường hợp:

 • a) Khi khách hàng đề xuất hoặc tham gia đóng phí bảo hiểm dựa trên tỷ lệ giá trị của lô hàng,
 • b) Bị mất, bị thất lạc do lỗi của NEWDAYS gây lên.

8.2 NEWDAYS bồi thường tối đa 50% giá trị mua vào của hàng gửi là hàng hóa thông thường (1) tương ứng với hình thức vận chuyển (2) nếu hàng gửi bị thiệt hại do lỗi của NEWDAYS: 

 • a) Hàng hóa bị hư hỏng, đổ vỡ, thiếu hụt do lỗi của NEWDAYS.
 • b) Khi bên khách hàng không đề xuất hoặc không tham gia dịch vụ khai giá trị cho hàng gửi khi hàng gửi bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng do lỗi của NEWDAYS gây lên.

Ghi chú:

 1. Không phải là hàng hóa dễ vỡ, hàng hóa dễ suy suyển, hàng hóa nhạy cảm)
 2. Không áp dụng đối với dịch vụ tiết kiệm.

8.3 NEWDAYS bồi thường tối đa 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng) đối với tài liệu:

 • Khi khách hàng không khai báo chi tiết tên loại, số kí hiệu… trên phiếu gửi (vận đơn).

8.4 NEWDAYS bồi thường thiệt hại mức tối thiểu khi đơn hàng có khiếu nại được quy định như sau:

a) Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;

b) Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng;

c) Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

8.5 NEWDAYS không chịu trách nhiệm bồi thường khi hàng gửi thiệt hại trong các trường hợp:

 • a) Bị mất, thất lạc, hư hỏng, chậm trễ do những rủi ro mà con người không thể lường trước được như: Tai nạn, chiến tranh, khủng bố, đình công…hoặc các trường hợp ngoại trừ thuộc mục 9 của điều khoản này.
 • b) Bị cơ quan chức trách thu giữ dẫn đến việc hàng hóa phải tiêu hủy.
 • c) Do lỗi thuộc về khách hàng hoặc do lỗi người nhận của khách hàng.

Điều 9: Trường hợp ngoại trừ.

NEWDAYS sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với lô hàng trong trường hợp mất mát, chậm trễ, tổn thất do các nguyên nhân sau:

 • Trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của NEWDAYS như: Động đất, ngập lụt, lốc xoáy, cháy, thảm họa, tuyết, sương mù, đóng băng..
 • Trường hợp bất khả kháng bao gồm: Chiến tranh, đình công, cấm vận, hoàn cảnh nguy hiểm, nội chiến.
 • Những tranh chấp về hệ thống đường giao thông
 • Những ẩn tỳ, nội tỳ hàng hóa, tính chất đặc thù của lô hàng.
 • Lô hàng không phát được do lỗi của khách hàng.