Download tài liệu liên quan

 

Mẫu Invoice/ Packinglist

Download mẫu 1

Download mẫu 2

Mẫu công văn CK thanh toán thuế nhập khẩu thay cho người nhận ở nước ngoài

Download

Mẫu hợp đồng sử dụng dịch vụ Newdays (Form Tiếng Việt)

Download

Mẫu hợp đồng sử dụng dịch vụ Newdays (Form Tiếng Anh)

Download

Tài liệu hướng dẫn gửi hàng trực tuyến và chức năng MY NEWDAYS

Download

Đơn khiếu nại (Claim Form)

 

Download File1

Download File2
 

 

TẢI BẢNG GIÁ QUỐC TẾ

 

Download