Mức phụ phí vùng hẻo lánh xa trung tâm các tỉnh, thành phố trong nước và Quốc tế:

Để có thể cung cấp cho Quý khách mạng lưới giao nhận chuyển phát đến khu vực vùng hẻo lánh, biệt lập, vùng xa trung tâm. Newdays xin áp dụng bổ sung phí phụ trội nhằm bù đắp phần nào chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi hy vọng và mong Quý khách hàng thông hiểu để chia sẻ cùng chúng tôi.

● Mức phí phụ trội cho việc chuyển phát đến khu vực vùng hẻo lánh xa trung tâm của dịch vụ Trong nước là: 30% áp dụng cho tất cả các hàng gửi.

● Mức phí phụ trội cho việc chuyển phát đến khu vực hẻo lánh xa trung tâm của dịch vụ Quốc tế là: 8.500đ cho mỗi kg, áp dụng với mức tối thiểu là 430.000đ cho mỗi gói hàng (Theo cách nào cao hơn và chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và thuế VAT)

Click vào đây để xem các khu vực thuộc vùng sâu vùng xa của dịch vụ Quốc tế TNT.

Click vào đây để xem các khu vực thuộc vùng sâu vùng xa của dịch vụ Quốc tế UPS.