THAM GIA SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA BÁN HÀNG QUA NEWDAYS

 

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ C.O.D

Phiếu đăng ký (tải về)

Thỏa thuận dịch vụ (tải về)

DỊCH VỤ C.O.D CHỦ YẾU ĐƯỢC CUNG ỨNG CHO NGƯỜI BÁN HÀNG, VÌ VẬY BÊN CẠNH DỊCH VỤ NÀY, CHÚNG TÔI ĐANG PHÁT TRIỂN THÊM DỊCH VỤ ĐỂ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHO CẢ NGƯỜI MUA HÀNG VÀ NGƯỜI BÁN HÀNG GỌI LÀ DỊCH VỤ C.O.P (CASH ON PICKUP) CỤ THỂ LÀ NGƯỜI MUA HÀNG HOẶC CÓ THỂ LÀ NGƯỜI BÁN HÀNG ỦY THÁC CHO CHÚNG TÔI THANH TOÁN NGAY GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG KHI CHÚNG TÔI ĐẾN NHẬN CHUYỂN PHÁT ĐƠN HÀNG ĐÓ.