Cash On Delivery

 

 

 

Dịch vụ gia tăng:

Khi người nhận từ chối nhận hàng, phí chuyển hoàn sẽ được tính bằng cước phí khi gửi hàng.

Ghi chú:

Miễn phí phí dịch vụ C.O.D đối với khu vực nội thành TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Phí dịch vụ C.O.D chuyển phát từ các tỉnh, thành phố đến khu vực ngoại thành thuộc các tỉnh, thành phố đó thì tính phí dịch vụ bằng khu vực dưới 300KM.