Cùng với các hãng hàng không lớn trên Thế giới với tần suất bay cao, tải trọng lớn và bay đến hầu hết tất cả các Quốc gia trên Thế giới. NEWDAYS AIR FREIGHT có khả năng đáp ứng yêu cầu về vận chuyển hàng không một cách đáng tin cậy nhằm tối ưu hóa các lô hàng vận chuyển trên Toàn cầu.

Với kinh nghiệm lâu năm và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, NEWDAYS AIR FREIGHT đảm nhận các dịch vụ đa dạng phù hợp đối với mỗi lô hàng khẩn cấp, lô hàng thông thường như:

+) Từ sân bay đi đến sân bay đến (Port to port): Dành cho những lô hàng mà khách hàng tự làm thủ tục Hải Quan và giao hàng tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận hàng hóa của khách hàng để sắp xếp các chuyến bay theo lịch trình bay đã thông báo cho khách hàng. Hàng hóa sẽ được vận chuyển từ sân bay đi và giao hàng tại sân bay đến.

+) Trọn gói từ nơi gửi đến sân bay đến (Door to port):Với hình thức này, chúng tôi sẽ nhận hàng tại kho hàng của khách hàng và đảm nhận việc làm thủ tục Hải Quan để thông quan xuất khẩu lô hàng. Hàng hóa sẽ được giao tại sân bay đến đúng theo yêu cầu.

+) Trọn gói từ nơi gửi đến tận nơi nhận (Door to Door):Là dịch vụ ưa chuộng và tiện lợi hơn. Dịch vụ trọn gói nhận hàng từ kho hàng của khách hàng gửi bao gồm việc bốc xếp, vận chuyển và thủ tục Hải Quan thông quan để xuất khẩu lô hàng được phát đến tận kho hàng/ nhà của người nhận.