Địa chỉ kho: Xóm 6 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội