A. Thời gian chuyển phát thành công.

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính đến khu vực trung tâm các tỉnh, thành phố.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính theo thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sau thời gian đã được quy định ở trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Newdays để được hỗ trợ.

DỊCH VỤ PHÁT TRƯỚC 12H AM.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính đến khu vực trung tâm các tỉnh, thành phố.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính theo thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sau thời gian đã được quy định ở trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Newdays để được hỗ trợ.

DỊCH VỤ HỎA TỐC, PHÁT ƯU TIÊN.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính đến khu vực trung tâm các tỉnh, thành phố.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính theo thời gian làm việc trong giờ hành chính.

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính đến khu vực trung tâm các tỉnh, thành phố.

Thời gian chuyển phát thành công quy định ở trên được tính theo thời gian làm việc trong giờ hành chính.

B. Tuyến khu vực chuyển phát trực tiếp của Newdays.

Vui lòng nhấn vào đây để tải địa danh chuyển phát trong nước của chúng tôi. TẢI VỀ

C. Quá trình khai thác.